Preprava

Mobilný dom si môžete vyzdvihnúť vo vlastnej réžii, alebo môžete zveriť túto zodpovednú úlohu našim kvalifikovaným špecialistom. Holiday Homes doručí mobilný dom bezpečne do každého kúta Európy. Garantujeme profesionálne zabezpečenie domu počas prepravy, čo vylučuje možnosť akéhokoľvek poškodenia. Takýto transport vieme zabezpečiť vďaka našej špecializovanej doprave a vyškolenému a skúsenému personálu.