Innsending av bestilling

Våre ansatte utarbeider et tilbud til deg sammen med en teknisk tegning og full spesifikasjon av en mobil hytte. Produksjon av en hytte foregår etter selskapets produksjonsplan, etter godkjenning av den tekniske spesifikasjonen, signering av bestillingen og bokføring av forskuddsbetalingen på vårt bankkonto. Ventetid på gjennomføring er avhenging tidligere bestillingsmengde- det er som regel 3-4 måneder.