Oplevering van de woning

Ongeveer een week op voorhand, nog voordat de bouw van de mobiele woning is voltooid, sturen we u informatie over de geplande voltooiingsdatum van de werkzaamheden. We spreken samen een voor u geschikt tijdstip voor oplevering van de woning af. De afname vindt plaats op het bedrijfshoofdkantoor of op basis van foto’s per e-mail. Na acceptatie van de oplevering wat betreft kwaliteit en het betalen van het resterende verschuldigde bedrag, organiseren wij het transport naar uw perceel.