Val av husmodell

Först väljer vi tillsammans en husmodell som passar dina behov bäst. Vi vill erbjuda dig den högsta servicenivån och föreslår mobilhus med tre utföranden. Husen i ”Basic”-versionen kännetecknas av hög kvalitet på utförande, men de kommer att kräva en viss mängd arbete från dig, eftersom de inte är utrustade. Skulle du välja hus i ”Comfort”-versionen får du ett hus som är fullständigt möblerat och färdigt att använda. Bestämmer du dig för ”Premium+”-versionen som är avsedd för de mest krävande kunderna, får du säkerhet för att det mobila huset uppfyller dina högsta förväntningar.