Transport

Du kan hämta huset på egen hand eller anförtro denna ansvarsfulla uppgift till våra kvalificerade fackmän. Holiday Homes kan säkert leverera mobilhus till alla hörn av Europa. Vi garanterar professionellt skydd av huset under transport, vilket kommer att utesluta möjligheten för eventuella skador. Vi kan tillhandahålla allt detta tack vare användningen av våra specialiserade transporter och utbildad och erfaren personal.