Odber domu

Približne s týždenným predstihom, ešte pred dokončením stavby mobilného domu, informujeme klienta o plánovanom termíne ukončenia finálnych prác na dome a dohodneme sa na vhodnom termíne jeho prevzatia. To prebieha v sídle našej spoločnosti, alebo na základe fotografií e-mailom. Po potvrdení kvalitatívneho odberu a zaplatení zvyšku sumy začneme organizovať dopravu na Váš pozemok.